Surinaamse Zangvogel Bond

DOELSTELLINGEN

De Surinaamse Zangvogel Bond bestaat officieel vanaf 17 oktober 1963 en sedert dat moment worden in georganiseerd verband activiteiten uitgeoefend die zijn gericht op het wedden van de  zangvogels in Suriname. Deze datum is notarieel vastgesteld.

De statuten van de Surinaamse Zangvogel Bond zijn veel later, en wel op 21 augustus 1991, goedgekeurd door de toenmalige President van de Republiek Suriname, Z.E. Drs. J.A. Wijdenbosch.

Het doel van de Surinaamse Zangvogel Bond is gericht op het bevorderen van de zangvogelsport in Suriname en de behartiging van de belangen van de bij haar aangesloten leden.

De Surinaamse Zangvogel Bond tracht haar doel te bereiken door:

  1. de oprichting van zangvogelverenigingen in Suriname te bevorderen;
  2. de samenwerking onder de bij haar aangesloten verenigingen aan te moedigen;
  3. zangvogelwedstrijden te organiseren, zowel onder de bij haar aangesloten verenigingen, als onder de individuele leden der lidverenigingen;
  4. alle wettige middelen die aan haar doel bevorderlijk zijn.