Surinaamse Zangvogel Bond

JAARKALENDER

De zangvogelwedstrijden vinden traditioneel plaats op de zondagochtend op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo gedurende 4 toernooien die verspreid zijn over het gehele jaar.

VANWEGE COVID ZIJN DE WEDSTRIJDEN ON HOLD !

De vier toernooien van de zangvogelwedstrijden zijn:       

  1. Februari toernooi
  2. Juni toernooi
  3. Augustus toernooi
  4. Oktober toernooi 
     

WEDSTRIJDPERIODEN 2018

(alle data zijn onder voorbehoud)

In de kolommen van de jaarkalender  worden de aanvangs - en finale dagen vermeld.

Een toernooi duurt gemiddeld 8 tot 10 weken.

De wedstrijden worden gehouden op de zondagochtend tussen 7.00 - 8.00 uur v.m.

In het overzicht, zoals hierboven aangegeven, worden de perioden vermeld waarop de wedstrijden worden georganiseerd.

De data zijn alle onder voorbehoud. Immers kunnen vanwege overmachtsituaties of andere onvoorziene omstandigheden, de data die in de bovenvermelde jaarkalender staan aangegeven verschillen.

Er bestaat dus altijd een mogelijkheid van verschil in data van één of twee weken, zoals aangegeven op de jaarkalender.