Surinaamse Zangvogel Bond

SAMENWERKING NEDERLANDSE VERENIGING

De Surinaamse zangvogelsport is grensoverschrijdend en strekt zich uit tot ver buiten de grenzen van Suriname heen. De kweek van de zangvogels komt onder vele personen van Surinaamse origine voor in Nederland en in mindere mate in Amerika en de Antillen.  

In Nederland zijn voornamelijk in de grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam vele zangvogelliefhebbers actief die zich intensief bezig houden met het kweken van de Surinaamse zangvogels. De traditie van de zangvogelsport en de zangvogelwedstrijden wordt ook in Nederland voortgezet.

In de drie grote steden zijn er drie zangverenigingen die zich bezig houden met de organisatie van de wedstrijden die alleen in de zomermaanden plaatsvinden. Dit omdat het warme weer een voorwaarde is voor de vogels om buiten te vertoeven.  

De locatie waar deze wedstrijden plaatsvinden zijn steeds open velden, waarbij er vooraf vergunning of toestemming is verleend voor het organiseren van de wedstrijden. De wedstrijden worden onderling gehouden tussen personen die zijn geregistreerd bij de verenigingen. Aan het eind van het seizoen worden er wedstrijden georganiseerd, waaraan leden van de gezamenlijke verenigingen deelnemen en de Nederlandse kampioenschappen voor de Twa Twa en Picolet worden behaald.

In de wintermaanden komen de vogelliefhebbers in de grote steden ook bij elkaar, maar dan in gehuurde zalen en ruimten. Deze bijeenkomsten hebben meer een ontmoetingskarakter van soortgelijke vogelvrienden en op bescheiden schaal worden de vogels ook meegenomen naar deze locaties. Echter worden in deze gesloten ruimten geen officiële wedstrijden gehouden.

STEDEN

VERENIGINGEN

Amsterdam

- Zangvogelvereniging Ringmaster

Rotterdam

- Zangvogelvereniging Euromast

Den Haag

- Zangvogelvereniging Beef-free


Het bestuur van de Surinaamse Zangvogel Bond heeft op 20 november 2016 een samenwerkingsovereenkomst getekend met zangvogelverenigingen in Nederland.

Bij de ondertekening is er van gedachten gewisseld welke mogelijkheden er zijn om gezamenlijke wedstrijden te houden tussen de wedstrijdvogels van Suriname en Nederland. Het verplicht houden van de vogels in quarantaine, volgens de Europese regels voor tropische diersoorten, vormt hierbij een ernstige belemmering.

De samenwerkingsovereenkomst is er specifiek op gericht om samen te werken bij het verstrekken en verspreiden van informatie over de zangvogelsport via de website. Alle partijen zijn het met elkaar eens dat deze typisch Surinaamse sport gekoesterd dient te worden en behouden moet blijven. Hierbij werd het essentieel geacht om meer informatie over de zangvogels te verstrekken.

Het doel hierbij is dat zangvogelliefhebbers en belangstellenden toegang krijgen tot het verkrijgen van actuele en historische informatie over de Surinaamse zangvogels en de zangvogelwedstrijden.

De samenwerking met de Nederlandse zangvogelverenigingen werd voorbereid door Prem Lakhansing.

Van Surinaamse zijde werd de overeenkomst getekend door Robby Gadradj en Shyam Sardjoe respectievelijk Voorzitter en 2de Secretaris.

Van Nederlandse zijde werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door Hendrik G.P. Doerga ( Ringmaster - Amsterdam) en Glenn Lalbiharie (Euromast - Rotterdam).

links: 
Vogelvereniging Euromast

Surinaamse Zangvogel Vereniging Beef-Free