Surinaamse Zangvogel Bond

WEBSTRIJDCOMMISSIE

De wedstrijden vinden plaats onder supervisie van de wedstrijdcommissie die toezicht houdt op een ordelijk verloop van de wedstrijden

De voorzitter van de Wedstrijdcommissie is belast met het aanwijzen van een “timekeeper” die de wedstrijdtijd via een stopwatch in de gaten houdt. Ook wordt door de voorzitter de scoorders aangewezen die de slagen van de zangvogels tijdens de wedstrijden dienen te noteren. Deze taak wordt door hem vaak overgedragen aan andere leden van de wedstrijdcommissie.

In het Wedstrijdreglement staan de regels opgenomen waaraan elke wedstrijd moet voldoen. Ook staan in het Wedstrijdreglement de regels opgenomen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.

Behalve de scoorders en leden van de wedstrijdcommissie mag niemand zich binnen een straal van 4 meters van de vogels begeven. Ook is het de deelnemers en of toeschouwers niet toegestaan om opmerkingen te maken of anderszins de voortgang van de wedstrijden te storen of te beïnvloeden. De wedstrijdcommissie ziet toe op de naleving van deze regels.

De wedstrijdcommissie ziet er op toe dat alle wedstrijden worden gehouden conform de regels van het Wedstrijdreglement, waarbij de juiste notering van de slagen van de wedstrijdvogels zeer belangrijk is. Dit omdat het belangrijk wordt geacht om de zang van de wedstrijdvogels zo correct mogelijk te noteren.