Surinaamse Zangvogel Bond

Zangvogelsport Nickerie

In het district Nickerie waren er in de jaren 1950 - 1960 veel houders van de Twa Twa. Een van de redenen is dat deze zangvogels in grote getallen werden gevangen in dit district.  Dit in tegenstelling tot Paramaribo, waar de Twa Twa zangvogel niet voorkwam.  

De Twa Twa kwekers in Nickerie kwamen vaak in de middag bij elkaar en de vogels werden op 50 cm afstand van elkaar geplaatst. De vogel die als eerste floot werd toen tot de winnaar uitgeroepen. Ook werden de kooien soms pal naast elkaar geplaatst en men sprak dan van “pet kooi”.

Een andere wedstrijdvorm was die van Guyana, waar de kooien met donkere doeken werden afgedekt. De doeken werden gelijktijdig verwijderd en de vogel die als eerste zong was de winnaar.

Behalve het voetbalveld in Nieuw Nickerie waren andere plaatsen van samenkomst onder meer de markt, de steiger aan de Nickerie rivier en het cricketveld.

De techniek die wordt gebruikt om de vogels tot een maximale zangprestatie te brengen is met name ontwikkeld in Nickerie. Een van de personen die meester was in deze techniek was Frans Alexander Palmtak die oorspronkelijk uit Saramacca kwam en zich later vestigde in Nickerie. Hij was één van de eerste personen die het “prikken” van de zangvogel heeft gebruikt om het mannetje tot optimale zangprestatie te brengen. Het systeem van het prikken komt erop neer dat het wijfje in de buurt van de mannetjesvogel wordt geplaatst om zodoende zijn zanglust op te voeren.

Thans wordt bij alle wedstrijden die worden gehouden deze techniek van het “prikken” gebruikt. Deze techniek is dus zeer essentiëel geweest bij de ontwikkeling van de zangvogelwedstrijden en zij wordt toegepast bij alle 3 categorieën van de Twa Twa-, Picolet- en Rowti-zangvogelwedstrijden.   

Bekende namen van personen uit Nickerie die een bijdrage hebben geleverd aan de zangvogelsport zijn:

  1. Roy Smith (Pate) 
  2. Frans Fen Chung (Bada) 
  3. Wielfred Tjon A Soy en zijn vrouw Saralien 
  4. Andre Fraser (Kenjo)
  5. Leo Norah 
  6. Soender Soedama
  7. George Chan Pan Ho
  8. Alfons Wielzen (Wilo)
  9. Roland Ten Sang (Abai)
  10. Theofilus Dalgaty (Chavy).

Diverse personen uit het district Nickerie zijn geregistreerd bij de Surinaamse Zangvogel Bond en ze nemen geregeld deel aan de landelijke zangvogelwedstrijden die in Paramaribo worden georganiseerd.

De verschillende zangvogelliefhebbers hadden zich de afgelopen jaren gebundeld in de Park Zangvogel Organisatie (PZO) die met name de kwekers uit Nickerie en Wageningen vertegenwoordigde.

Tussen de Surinaamse Zangvogel Bond en de PZO bestond een bijzondere relatie. Er is jarenlang een traditie geweest waarbij er onderlinge weddenschappen werden georganiseerd. Deze wedstrijden werden gebruikelijk tweemaal per jaar gehouden. Aan het begin van het jaar in Paramaribo en tegen het einde van het jaar in Nickerie.